การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ประดิษฐ์  มีสุข เป็นประธาน